9 พฤศจิกายน 2551 23:45 น.

จำปาแดงแข่งฟ้า

เชษฐภัทร วิสัยจร

จำเอ๋ย...จำปา
เธอล้างหน้าแปรงฟันรับวันใหม่
ด้วยน้ำค้างวับวามงามไฉไล
ก่อนถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกัน

เธอละเลียดสีแดงมาแต่งหน้า
เพื่อจะกล้ายิ้มรับกับแสงสวรรค์
ยิ่งเบ่งบานแข่งฟ้ายิ่งฝ่าฟัน
ยิ่งผูกพันดอกจำปากับฟ้าเอย				
3 พฤศจิกายน 2551 08:29 น.

รอยนิ้วแห่งกาลเวลา

เชษฐภัทร วิสัยจร

.แรกปฐมบรมบทโพ้น............เพรงกาล
เริ่มจากวงจรจาร.................จุดเกื้อ
นิ้วมือแห่งจักรวาล..............เวียนวาด วงนา
สรรพสิ่งทุกแหล่งเอื้อ...........เอ่ยชี้ตีโยง

จรรโลงรอยลักษณ์ห้วง..............หัตถ์สมัย.
อณูฝุ่นธุลีไฟ......................ฟากฟ้า
แสงเสียงสรรพวิสัย......................เสริมลิขิต เขียนนอ
ตะวันสว่างจันทร์แจ่มจ้า.................จรัสสร้างจากมือ

สร้างชื่อถือชาติเชื้อ......................ชีวิต
วาดพืชสัตว์เจตน์จริต......................จัดให้
เห็นมโนมนุษยสิทธิ์.....................วิวัฒน์เสก สลักเฮย
เกิดภพชาติเวียนไว้....................วัฏสร้างสงสาร

จารด้วยนิ้วโป้งเปิด....................การประลอง
รอยแห่งความจองหอง.................เหตุย้ำ
ลากยศมนุษย์ทรัพย์ครอง.............ความโลภ
อ้างอัตตาฆ่าห้ำ-............................หั่นเหี้ยนเวียนหัว

ยั่วต่อนิ้วชี้เหตุ..............................โมหันต์ 
กูเก่งฉลาดศาสตร์สรร.......................ศัพท์ร้อน
แบ่งชาติศาสนาพันธุ์........................เพลินมั่ว 
แท้เกิดเจ็บตายย้อน......................แหล่งอ้างเดียวกัน

รั้นนิ้วกลางกราดกล้า................กิเลสขึง
ส่อเสียดเกลียดโกรธถมึง..............หมดแล้ว
สัตว์คนฆ่าฟันจึง...........................ใจตลบ -ตะแลงเฮย
เวียนเกิดตายไม่แคล้ว...................ขลุกซ้ำกรรมเวร

เดนนิ้วนางกลิ้งกลอก..................กลกาม
สามโลกกระสันเกิดยาม................อยากปี้
มากน้อยสุดแต่ตาม.......................ตรองสติ 
แล้วแต่บุญบาปชี้.........................ชั่วร้ายร่องรอย

นิ้วน้อยนิ้วก้อยยั่ว....................อยากดี
ฤทธิเดชเหนือทั้งตรี..................โลกร้อง
นิพพานอยากบารมี......................มันสนุก สนานแฮ
อยากไม่อยากอยากซร้อง...............สิทธิอ้างอวดเห็น

ทะเล้นทะลึ่งรอยนิ้วจาก......................จักรวาล
รอยวัฏฏะสงสาร......................เสกสร้าง
นับแต่บทแรกกาล........................กลวาด
จากนรกโลกมนุษย์สร้าง..................สู่ห้วงมหาสวรรค์

สรรค์เสกประวัติศาสตร์ซร้อง..................เสียงสรวล
เศร้าสนุกทุกข์ขมครวญ....................เคียดบ้า
ใครเล่าจักเผยอทวน.........................กระแสทุกข์ สุขเฮย
สลัดแอกนิ้วทั้งห้า...........................แห่งห้วงกาลสมัย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร