19 สิงหาคม 2551 09:25 น.

คำโคลงโยงธรรม

เชษฐภัทร วิสัยจร

สัตย์คั้น-สรรคัดคล้อง............โคลงดู
ทำคล่อง - ท่องคำ ครู..............คัดบ้าง
หยุดมั่ว- ยั่วมุดรู...................หลุมมั่ว
แย้งกล่าว-ยาวแกล้งอ้าง..................เอกซ้ำจำโท

วัดโชว์-โวชัดเว้า....................วางกวี
จำกฎ-จดกรรมชี-..........................วิตใช้
ประสบการณ-์ประสานกลบกลี................กลบาป
ซร้องรับ-ศัพท์ร้องให้............................เหตุย้ำคำขาน

ผ่านคิด-ผิดค้านสติ...........เตือนตน
อย่ามั่ว-ยั่วหมาจน...............จริตด้อย
งมคัด-งัดคมขน..................คลังวาก-ยะเอย
ประสานจิต-ประสิทธิ์จารร้อย.........ร่วมสร้างสนทนา

สาดหมา-สามารถสร้าง..........โสมม ที่เคย
ที่ชั่ว-ทั่วชี้ระทม................ท่วมแล้ว
ก่อร่าง - กร่างรอ งม.............เงาโง่ ตนเฮย
ร้ายอุบาทว์-ราดอุบายแคล้ว........ขาดสิ้นพิจารณา

ภาวะ-พระว่าไว้................วางจำ
โปรดคิด-ปิดโคตรกรรม..........โกรธขึ้ง
หยุดซ่า- อย่าทรุด ระ.ยำ............หยามวากย์ กวีเฮย
ประจงถัก-ประจักษ์ธงซึ้ง............ทราบด้วยธรรมวิสัย				
18 สิงหาคม 2551 18:39 น.

โอษฐ์เอื้อนวจีสวรรค์

เชษฐภัทร วิสัยจร

กฎนำกำหนดคล้อง.............คำกวี
พอทาบภาพทอศรี............ศัพท์ย้ำ
รู้สึกลึกสู่วลี.........................ละเลงวาด
ใจเหน็บเจ็บในช้ำ-.................ชอกใช้ละเลงประลอง

สนองน้องรักนักร้อง................เราระทม
เพียรร่ำพร่ำเรียนงม..............โง่ย้อน
สรวลคัดสัตย์ครวญคม............คำเสก กวีเฮย 
พบรักพักรบอ้อน.................โอษฐ์เอื้อนวจีสวรรค์				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร