23 ตุลาคม 2552 19:10 น.

กลิ่นฮักบ่เคยแคล้วคลาด

เชษฐภัทร วิสัยจร

๑. ข้าวเหนียวซิ้นทอดนี้        นำฮัก
จากเอิกยายประจักษ์          จิตข้อย
ซี้นงัวรสแซบคัก             คือกับ
กินแซบแต่ยังน้อย        นึบข้าวคลุกนัว

๒. อยู่ครัวยายนึ่งข้าว          ขมีขมัน
ยามไก่บ่ทันขัน              คึกฮ้อง
กรนตะเว็นหลับนอนฝัน        ฟ้ามืด
ซิ้นทอดกลับปลุกท้อง       ทิ่มด้วยกลิ่นหอม

๓. กลิ่นพร้อมปลุกไก่แจ้        จากนอน
ตะเว็นยุรยาตรจร            แจ่มฟ้า
หลานชายบอกลาหมอน        เมี้ยนเก็บ
ย่องย่างฮอดครัวบ้า        บ่นฮ้องหิวหลาย

๔. ยายเฮ็ดข้าวสูตรข้อย        คึดจำ
สูตรสอดซิ้นงัวนำ            แนบปั้น
ข้อยกินแซบทุกคำ            ข้าวสุก 
คึดฮอดควมฮักนั้น        เนื่องย้อนตอนหลัง

---------------

๕. ตั้งสติเบิ่งจิตให้           เห็นทัน
ตายเปลี่ยนเกิดเวียนผัน        ผ่านสิ้น
ยายตายแต่ยังฝัน            เฝ้าอิ่ม ใจเนอ
จากรสนัวทอดซิ้น          สื่ออ้างเอิกยาย

๖. ฮักหลายแฮงคึดน้ำ-        ตาไหล
เพิ่นอยู่สวรรค์ชั้นใด           ปากฮ้อง
แซบซิ้นทอดสอดใน           ข้าวนึ่ง
คึดฮอดควมฮักท้อง        ถั่งทึ้งเถิงเศียร

---------------------

๗. กาลเปลี่ยนบ่เปลี่ยนเต้น     ตามกาล
แม้เติบใหญ่ใจชาญ           เชี่ยวฮู้
ซิ้นทอดที่โปรดปราน          ยังโปรด 
เปลี่ยนแต่คนทอดสู้        ตื่นเซ้าเข้าครัว

๘. ควมนัวซิ้นทอดท้น         แทนฮัก
จากเอิกเมียประจักษ์          จิตข้อย
ข้าวเหนี่ยวนึ่งหอมคัก          คอยปลุก
หอมกลิ่นข้าวปั้นน้อย      ปลุกให้ไก่ขัน

 ๙. บันดาลเนรมิตเอิ้น         องค์ตะเว็น
แสงสาดอุ่นกลืนเย็น          เยียบไว้
บอกลาพระจันทร์เพ็ญ         เพิ่นส่ง ไอเนอ
ตรลบกลิ่นซิ้นไกลใกล้     เกลื่อนเคล้ากลิ่นหอม

 ๑๐. พร้อมกลิ่นควมฮักเจ้า     จัดจาน
เมียฮักเอิ้นผัวขาน            ตื่นแล้ว
กินซิ้นทอดนัวนาน            เนื้อแซบ
กลิ่นฮักบ่เคยแคล้ว     เคลื่อนคล้อยลอยหายฯ


อธิบายศัพท์

ซิ้นทอด - เนื้อเค็มทอด
เอิก - อก
งัว - วัว
นัว - กลมกล่อม
ตะเว็น - ตะวัน
เมี้ยน - เก็บ
คึด - คิด
คัก - ถึงใจ				
1 ตุลาคม 2552 02:43 น.

เส้นขนานของสามโลก

เชษฐภัทร วิสัยจร

๑. สุริยะระอุเร้า................แรงไฟ
แสงสาดอำนาจไอ.............อัดร้อน
ประสานจุดเกิดดับไตร-........ภพเชื่อม
ปฐมเหตุจักรวาลย้อน...........ยกย้ำนำดู

๒. มนูสรรพสัตว์แย้ง.............โยงเวียน
พวกจิตเหี้ยมโหดเบียน-..............เบียดบ้า
มากโลภโกรธหลงเพียร.............พาหมก
ย่อมนรกลงโทษท้า....................เถื่อนด้วยตะวันเพลิง

๓. เถกิงไฟไพจิตรจ้า................จักรวาล
แรกแหล่งแห่งธรรมทาน...............ทิพย์ให้
หลอมอณูอเนกสาร.....................เสมอภาค
ทุกประโยชน์ทุกโทษใช้...............เชื่อมทั้งไตรภูมิ

๔. ปูมจุติสัตว์โลกเอื้อ.................อานิสงส์
อำนาจอาทิตย์องค์....................โอบอ้อม
สรรพสัตว์ชีพดำรงค์..................ด้วยพระเดช พระคุณเฮย
ผืนโลกภพเพียบพร้อม................พิพัฒน์ด้วยรังสี

๕.ตะวันชี้ชวนโลกคล้อย............โคจร
ตามทิพย์สุริยะพร.....................เพิ่มอ้าง
หมุนเวียนเพิ่มเปลี่ยนถอน.............ฐานะสัตว์
.นรกโลก โลกนรกสสร้าง..............สลับย้อนโยงใย

๖. ให้สัตว์เห็นโลกรู้.....................รสธรรม
โลภโกรธหลงหลบจำ...................จิตกลั้น
สร้างสติกุศลนำ...........................หนุนเนื่อง
ทุกข์สุขศึกษาขั้น.........................ขีดร้อยบทเรียน

๗. เพียรย่อมล่วงทุกข์ซ้อง..............เสียงสวรรค์
นำจิตสู่ดวงจันทร์..........................แจ่มฟ้า
เสวยรสอยู่แดนอัน.......................เอมอิ่ม ทิพย์เฮย
ผัสสะทิพย์แก่กล้า........................เกิดด้วยบุญหนุน

๘. จันทร์หมุนวนวุ่นเลี้ยง....................โลกา
หลอกล่อรังสีวา- ..............................ริศด้วย
ดึงและดูดตามภา-..........................วะแห่ง แขเฮย
.สัตว์จะเกิดจะม้วย..........................เหมาะตั้งตามคดี

๙. ตรีภพเมื่อครบเข้า...................แนวขนาน
อาทิตย์-โลก-จันทร์บาน.................เบิกซ้อง
สรรพสัตว์ทุกภพประสาน...............เสียงกระหื่ม ฮือแฮ
เพราะเพ่งพิศกันจ้อง.....................ประจักษ์แจ้งความจริง

๑๐. สรรพสิ่งวงวัฏเกื้อ..................กูลสนอง
อาทิตย์-โลก-จันทร์ครอง.......................ครบถ้วน
สัตว์ใดเล่าริผยอง............................เผยอขัด ขืนนา
เกิด-ดับ-มืด-สว่างล้วน.........................หลีกแล้วปล่อยวาง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร