30 พฤศจิกายน 2552 17:28 น.

อยู่เหนือจินตนาการ

เชษฐภัทร วิสัยจร

๑.นกน้อยบินทั่วฟ้า.................พลางฝัน
ตามแต่เสรีสรรค์..................... เสกสร้าง
เหนือใต้ออกตกวัน................เวียนเปลี่ยน
วาดเขตผืนฟ้ากว้าง................. เกิดด้วยปีกบิน

๒.เหนือจินตนภาพห้วง.............หัวใจ มนุษย์เนอ
ประวัติศาสตร์แต่งแต้มนัย.............นับย้ำ
ขีดชาติขีดศาสน์ไข.........................คามเขต
แล้วรบราฆ่าห้ำ-................... หั่นเหี้ยนเวียนหัว

๓.ตัวนกบินผ่านย้อน.............ยูนนาน
เหนือเหตุจินตนาการ...............เกลื่อนพื้น
จงกั๋ว ชาติ ฮั่นขาน.............คะนองเข่น ฆ่าเฮย
หวังผนวกไตก็สะอื้น................สะอึกร้องคร่ำครวญ

๔.ทวนลมบินเยี่ยมท้อง............ถิ่นลาว
กระพือปีกเหนือเลือดคาว..........คละคลุ้ง
ลาว ม้ง ถูก ฝรั่ง ฉาว...................เฉือนเชือด
ปล้นฆ่าข่มขืนฟุ้ง-.....................เฟะอ้างศิวิไลซ์

๕.ไปทิศตะวันตกร้อง...............รัฐฉาน
ไตใหญ่ไตลื้อชาญ.....................เชี่ยวสู้
อิสระภาพบันดาล......................ดึงส่ง
เอกราชประกาศกู้....................กึกก้องตองยี

 ๖.บินหนีลงใต้ถิ่น....................ล้านนา
ใต้ปีกประวัติศาสตร์ปรา-..........กฏจ้อง
เจียงใหม่หลีกย้ายจา-................รึกเขต นครเฮย
ไท พม่าผลัดผนวกต้อง..............ต่อสู้สองนคร

 ๗.ตอนหงสาบุกสู้.....................ไม่หนี
เพื่อเกียรติอยุธยาศรี...............ศักดิ์ซึ้ง
หมดศึกพม่าบุกตี......................เขมรต่อ ญวนเฮย
บุกทิศใต้ยึดทึ้ง.........................ทั่วทั้งมลายู

๘.สูสีจินตนภาพสร้าง...............ประวัติศาสตร์
ทั้งปัตตานีวาด.........................ภาพไว้
นครศรีพระธรรมราช...............ฤทธิเดช
หลอมหล่อผู้คนใช้....................เชือดเนื้อเถือลง

๙.คงละเบงด้วยเลือดเอื้อ..........อำนวย
ขีดระเบียบรัฐชาติสวย..............ศาสน์อ้าง
จริงเกิดทรัพย์สินรวย................บางขณะ
หลายขณะก็วิบัติสร้าง................ศึกร้อยหมื่นหน

 ๑๐.บนฟ้ากว้างกว่ากว้าง...........วิหคบิน
สูงส่งเหนือแผ่นดิน....................ทุกผู้
อยู่เหนือทุกดวงจินต-..........นาแห่ง มนุษย์เฮย
ย่อมเกิดอิสระรู้.......................สุขซึ้งมหาศาลฯ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร