6 มีนาคม 2552 10:35 น.

โคลงโลกกะติ๊ด ๓: ปลาร้ากินได้ทุกเผ่าพรรณ

เชษฐภัทร วิสัยจร

ปลาร้ากินได้ทุก................เผ่าพรรณ
เหม็นแหละเหม็นยิ่งมัน........จะบอกให้
ศัตรูมิตรก็ต้องปัน..........ปลาแบ่ง กินเฮย
อุบายเล่ห์อาหารใช้..............ช่วยชี้สันติธรรม

Pickled fish, eaten by................all races,
Smelly, is the best......................trust me!
When friends, foes, share taste...........of fish
Food becomes strategy..................that brings about peace

Chettapat Wisaijorn's interpretatio				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร