6 กันยายน 2552 11:16 น.

ยิ้มพิมพ์ใจ

เชษฐภัทร วิสัยจร

ลักยิ้มเล็กใหญ่
คนใกล้เคียงกัน
ส่งภาพสัมพันธ์
ไร้ชั้นรวมชน

แรกแย้มรอยยิ้ม
สวยพิมพ์ส่งผล
สร้างเพื่อนสรรพพล
สู้พ้นสรรพภัย

กลบบิ้งแกมเบื่อ
สืบเยื่อสายใย
ซึ้งจินต์สินใจ
ให้ท่านให้ทาน

รสยิ้มมีรส
หวานสดใหม่หวาน
บานลักยิ้มบาน
นำจารจิตนำ

ยิ้มรับรับยิ้ม
จำยิ้มพิมพ์จำ
กรรมดีต่อกรรม
ลองทำย้ำลอง

ยิ้มอย่างแยบยล
ผลิตผลเพื่อนผอง
ต่างตามตรึกตรอง
กลั่นกรองการไกล

ถ้าชูธรรมเชิด
ยิ้มเถิดอย่างไทย
คุณเหนื่อยแค่ไหน
ละไว้ลงวาง

เล็กใหญ่ลักยิ้ม
จะพิมพ์ใจพลาง
เพื่อท่านแผ้วถาง
เส้นทางสุขเทอญ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร