15 มีนาคม 2553 01:11 น.

พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา

เชษฐภัทร วิสัยจร

สมเพียร เอกสมญา
ปลุกศรัทธาตำรวจไทย
ต่อสู้ด้วยหัวใจ
ด้วยชีวิตจิตวิญญาณ

กี่ปีที่ก้าวย่าง
กี่เส้นทางกี่สายธาร
กี่หยาดเหงื่อคืองาน
กี่หยดเลือดที่หลั่งริน

ทุกรอยเท้าบันทึก
คือสำนึกรักแผ่นดิน
อดทนทนอดกิน
ก็ยังสู้อยู่ทุกยาม

รอยเท้าที่ประทับ
ยังประดับประดาตาม
เทือกเขาบูโดงาม
จนชอุ่มชุ่มชื่นเย็น

ทุกเลือดทุกน้ำตา
คือราคาความทุกเข็ญ
หล่อเลี้ยงผืนดินเป็น
ประเทศชาติประชาชน

ชีวิตยิ่งแสนสั้น
ชีวิตนั้นยิ่งคงทน
คุณค่าของยอดคน
ย่อมสร้างคนอีกมากมาย

สมเพียร แม้ถูกฆ่า
แต่สมญา ไม่เคยตาย
คือยอดลูกผู้ชาย
ชื่อสมเพียร เอกสมญา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร