10 มิถุนายน 2553 00:27 น.

งานกีวี่

เชษฐภัทร วิสัยจร

กี่วี่น้ำปั่นข้อย...........มักหลาย
คือแหล่งสุนทรีคลาย........ผ่อนฮ้อน
ใส่จอกพลาสติกขาย.........กลางตลาด
กวีดื่มกี่วี่สะท้อน............ที่ฮู้สึกกระหาย				
9 มิถุนายน 2553 15:43 น.

นิพพานกับงานกวี

เชษฐภัทร วิสัยจร

แม้นกลียุคดินแยกแหกพื้นโลก
จะสู้โศกสร้างสรรค์วรรณศิลป์
แม้นขั้วโลกละลายกลืนท่วมผืนดิน
จะถวิลจับปากกาสู้ฝ่าฟัน

แม้นอสูรเงินตราอาฆาตมนุษย์
กวีวิสุทธิ์ยึดถือไว้ใจคงมั่น
แม้นโลกท่วมเปลวไฟบรรลัยกัลป์
จะเสกสรรค์กวีไว้ดับไฟมาร

แม้นทวยเทพเหยียบซ้ำย่ำยีสัตว์
จะตวัดปลายปากกาอย่างกล้าหาญ
พระสุเมรุถูกทับถมจมบาดาล
จะสืบสานวรรณศิลป์จินตกวี

แม้นตะวันลาลับสิ้นดับสูญ
จะเพิ่มพูนใจภักดิ์เพลิงศักดิ์ศรี
จักรวาลแหลกเห็นเป็นธุลี
จะขอพลีจิตวิญญาณบันดาลคืน

แม้นเสียแขนเสียขาเป็นบ้าใบ้
จะยึดธรรมกวีไว้ไม่เป็นอื่น
แม้นชีวิตตกต่ำต้องกล้ำกลืน
จะขัดขืนปากกล้าปากกากู

แม้นเกิดแก่เจ็บตายหลายร้อยชาติ
จะไม่ขาดกวีธรรมย้ำใจอยู่
ปากกาวาดลมหายใจไว้เพ่งดู
เพื่อเข้าสู่พระนิพพานด้วยงานกวี				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร