17 มกราคม 2554 10:13 น.

ไอหมอก แสงตะวันและแม่น้ำมูล

เชษฐภัทร วิสัยจร

จี่ข้าวจี่ผิงไฟมองไอหมอก
ที่เย้าหยอกกับแสงแห่งสรวงสวรรค์
เห็นน้ำมูลยิ้มยิ้มรับกับตะวัน
หมอกกับแสงจับมือกันให้ฉันดู

จี่ข้าวจี่จี่หนังควายไว้คลายหนาว
ปลาฮากกล้วยกินกับข้าวแต่เช้าตรู่
แสง-หมอก-น้ำสร้างพลังหลังวันครู
พร้อมต่อสู้อยุติธรรมเหยียบย่ำเฮา

จี่ข้าวจี่แล้วจับมือถือคำสัตย์
จะยืนหยัดแน่วแน่จนแก่เฒ่า
เสียงเสียงนี้แม้แร้นแค้นแสนแผ่วเบา
จะคอยเว้าปลุกคนล้มให้ลุกยืน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร