9 กรกฎาคม 2554 10:48 น.

อวตาร

เชษฐภัทร วิสัยจร

อินทราชอวตารปราบมารหรือ?
เห็นพ่อถือโน้ตบุ๊กสนุกใหญ่
พ่อเปิดเครื่องนั่งรออย่างพอใจ
ต่อไวไฟความเร็วสูงมุ่งก่อก;าร

มาเว็บไซต์แหล่งโปรดพ่อโคตรชอบ
พ่อเตรียมตอบทุกกระทู้ดูทุกด้าน
ตอบด้วยถ้อยคำด่าอันสามานย์
อย่างเชี่ยวชาญด้วยสายฟ้าด่าอย่างเกรียน

แอ็กเค้านท์จริงและสำรองพ่อคล่องหมด
บางทีงดลงชื่อฝึกปรือเขียน
ด่าดาราด่าทุกคนจนน่าเอียน
พ่อโคตรเซียนแส้สายฟ้าพาฟาดฟัน

วชิระสายฟ้าพาพ่อสุข
ลืมความทุกข์จากความจริงยิ่งเหมือนฝัน
จะด่าใครก็ได้ตามใจมัน
ใครจะสืบหาฉันนั้นไม่มี

ย่อมไม่ใช่องค์พระอินทร์จากถิ่นสวรรค์
แต่เป็นคนเลวรั้นสันดานผี
หลบจากโลกความเป็นจริงทิ้งความดี
ไร้ศักดิศรีและคุณค่าราคาคน

อวตารด้วยการโพสต์จากโน้ตบุ๊ค
เปิดเน็ตรุกทะลวงใหญ่ไร้เหตผล
วชิระคือคีย์บอร์ดยอดสัปดน
คือเล่ห์กลแส้สายฟ้าปากกาเกรียน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร