24 สิงหาคม 2554 23:12 น.

โคลงโลกกะติ๊ด ๖: สาวสมัยอกหนักล้ำหน้าเกิน

เชษฐภัทร วิสัยจร

สาวสมัยอกหนักล้ำ-...............หน้าเกิน
แม่ยัดซิลิโคนเพลิน..................เพริศแพร้ว
สังเกตทุกก้าวเดิน................ดูสะดุด ตาเฮย
สาวเท็จสาวจริงแล้ว.............สุดแท้แต่จะเดา

Trendy girls have big.......boobies
They are so sexy..........oh Christ!
With silicone, shall they be.....gorgeous
Real girls and transvestite,...........they look the same!				
12 สิงหาคม 2554 02:14 น.

โคลงโลกกะติ๊ด ๕: ห้ามตดคนไม่ให้ตดเหม็น

เชษฐภัทร วิสัยจร

ห้ามตดคนไม่ให้.............ตดเหม็น
ห้ามผับเปิดช่วงเย็น...........ยากแท้
ห้ามสมาชิกสภาเป็น............คนโฉด ได้ฤา
ห้ามดั่งนี้ค่อยแก้...........กลบถ้อยนินทา

Should farting be not...............stinky,
Pubs be closed humbly.............at night,
Should all MPs be.....................honest.
Then, the time is right...............that gossips end.				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร