18 ตุลาคม 2555 06:34 น.

เสียงเล่าอ้างแห่งประชาคม

เชษฐภัทร วิสัยจร

๑. เสียงลือเสียงเล่าอ้าง..............อีหยัง กันเนอ
บอกสิบประชาชาติหวัง................ฮ่วมเอิ้น
อาเซี่ยนผนึกพลัง.........................ภูมิภาค
ทลายเขตประเทศเท้อญ...............ท่านชี้ประชาคม

๒. เมื่อพรมแดนเปิดกว้าง...........กิจการ
แลกเปลี่ยนผู้คนประสาน............ประเสริฐล้ำ
ทุนทุกท่องเที่ยวประมาณ...........ประเมินเบิ่ง
กลับติดความคิดขย้ำ....................ขย่มอ้างอัตตา

๓. พาเบิ่งตะละแม่น้อง.....................นางงาม
ผิวพม่านัยน์ตาตาม.....................ออดอ้อน
หาเวียกเถิดให้ถาม.....................เอาโลด
เงินฮับเดือนเป็นก้อน...................แบบเจ้าบรูไน

๔. คนไทยแฮงอยากแก้...................ระบบราง
รถบัสรถไฟวาง.......................ระเบียบเข้า
มาเลย์จัดแบบทาง...................อังกฤษ
ย่อมสะดวกม่วนซื่นเว้า..............ว่าแล้วอยากลอง

๕. นักฮ้องหวังหมู่เจ้า.................ฟิลิปปินส์
ขับกล่อมเช้าแลงถวิล...............อย่าเว้น
อาหารแบบไทยกิน................กันแซบ สะบัดนา
ควมสะอาดสิงคโปร์เน้น.............นับให้เห็นกัน

๖. สวรรค์ควมสงบต้อง.............เมืองลาว
แดดตกน้ำตาดวาว.................วะวับหล้า
มรดกวัฒนธรรมชาว................ขะแมร์เลิศ โลกเฮย
ปราสาทเทพเจ้าฟ้า..............ประทับพื้นแผ่นดิน

๗. ครั้นชินภาพหมู่อ้าง...........เอาเอง
จับผิดคิดบรรเลง................เล่าอ้าง
ยกตนยกตีนตะเลง.............ตามเหยียบ
ย่อมก่อเกิดนรกสร้าง...........ทุกข์ให้หวาดผวา

๘. ประชาชาติหากฮ่วมสร้าง.............ประชาคม
ต้องคิดกรองกลั่นปม...................ขัดแย้ง
ต่างคนต่างความนิยม....................ตามปัจ-เจกเนอ
อย่าติดอคติแกล้ง.........................กลบกั้นปัญญา

๙. พาพรมแดนเปิดพื้น..................ที่ทาง
ลาวขะแมร์ไทยจีนกาง.................โลกเอิ้น
มลายูแขกญวนวาง.......................อคติ
เป็นหนึ่งอาเซียนเท้อญ.................ท่านฮ้องย่องกัน

๑๐. พลันเสียงลือเล่าอ้าง..............อันเดิม
เสียงย่องเสียงยอเติม....................ตรลบให้
ปึกแผ่นสิบชาติเสริม...................เสมอภาค
อาเซี่ยนคือชื่อใช้.........................ช่วยสร้างประชาคม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร