18 พฤษภาคม 2556 19:42 น.

โคลงโลกกะติ๊ด ๓๐: หมอนวดบ่นบอกให้ทิปตังค์

เชษฐภัทร วิสัยจร

หมอนวดบ่นบอกให้........ทิปตังค์
ผู้จัดการโรงหนัง.............ตะคอกชี้
เด็กดริ้งแดกกูจัง.............กูจ่าย ตลอดเบย
คือจิตบริการปี้.............ป่นต้นเหตุเห็น

For tips, therapists ask.........you first.
Cinema managers burst.......out cursing.
Karaoke girls have thirst.........I pay for free
These are destroying................the service minds