18 พฤษภาคม 2556 19:42 น.

โคลงโลกกะติ๊ด ๓๐: หมอนวดบ่นบอกให้ทิปตังค์

เชษฐภัทร วิสัยจร

หมอนวดบ่นบอกให้........ทิปตังค์
ผู้จัดการโรงหนัง.............ตะคอกชี้
เด็กดริ้งแดกกูจัง.............กูจ่าย ตลอดเบย
คือจิตบริการปี้.............ป่นต้นเหตุเห็น

For tips, therapists ask.........you first.
Cinema managers burst.......out cursing.
Karaoke girls have thirst.........I pay for free
These are destroying................the service minds
18 พฤษภาคม 2556 19:43 น.

โคลงโลกกะติ๊ด ๒๘ เกรียนเห็นกวีด่าท้าประสาเกรียน

เชษฐภัทร วิสัยจร

เกรียนเห็นกวีด่าท้า........ประสาเกรียน
มั่วซั่วยกเพือนเลียน.........ด่าล้อ
กูนี่สุดยอดเซียน..............ขุดโคตร ท่านนา
เป้นปราชญ์ก็ช่างจ้อ..............จัดถ้อยสถุลทำ
Trolls rebuke a poet for.............his art,
calling friends to start................attacking.
They think they are smart.........and cool,
With vulgar words, they bring...........the poet down.
1 พฤษภาคม 2556 19:49 น.

โคลงโลกกะติ๊ด ๑๓: ความไม่รู้สิเลิศล้อนเหลือคณนา

เชษฐภัทร วิสัยจร

ความไม่รู้สิเลิศล้น........เหลือคณนา
รู้เพ่งให้กระจ่างตา.........ตรึกไว้
ความรู้หากยึดพา............โอ้อวด ตนเนอ
ความโง่ย่อมเบียดให้.........สติรู้เลือนหาย
To know one not knows...........is good
You'll be careful, dude!................trust me.
To know too much should.............you have
Big neck that you'll be................stupidly reckless.
21 พฤษภาคม 2556 22:07 น.

กราบ Steve Jobs และ Mark Zuckerberg

เชษฐภัทร วิสัยจร

ข้าขอประณตน้อมสักการ
อินเตอร์เน็ตราจารย์
ผู้กอปรประโยชน์ศึกษา

Steve Jobs ผู้ประสาทวิชา
ขาย MacAir พา
ให้ข้ารู้โลกเท่าทัน

ข้าขอเคารพอภิวันท์
MacBookอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา

I-pad, I-phone วิทยา
Apple Shop ช่วยพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

อีก Mark Zuckerberg พิศดาร
แจกวิทยาทาน
อยู่ใน Facebook ทฤษฏี

Youtube, google มากมี
ประโยชน์ทวี
แก่โลกและมนุษยชนเทอญฯ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร