12 เมษายน 2557 02:11 น.

โคลงโลกกะติ๊ด 36 มังกรยามเล็กต้องเงียบเสียง

เชษฐภัทร วิสัยจรมังกรยามเล็กต้อง................เงียบเสียง ทหารเล็กต้อยต่ำเถียง.................ก็แพ้ ทนเจ็บสะสมเสบียง.................บุญเถิด เติบใหญ่แล้วค่อยแก้..................กอบกู้เกียรติคืน

A small dragon keeps.......................quiet.

What lowly soldiers’ve said………….is bad.

Do your job and let………………..them hurt you first.

When successful, you’ll be glad……………..bringing the pride back 

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร