28 พฤษภาคม 2557 02:49 น.

โคลงโลกกะติ๊ด 37 หางหมากับหัวราชสีห์

เชษฐภัทร วิสัยจร

เป็นหางหมาอย่าได้.............ยอมถอย
หมาก็หมาแบบลอย.............เลิศฟ้า
สง่าเหนือราชสีห์คอย.............ตามกัด
สิงห์ที่ใจต่ำบ้า...............บอดแล้วต่ำตม

ดมตามตูดสุนัขด้วย..............ตนเอง
เหตุเที่ยวยกตนเลบง..................บทสร้าง
ข่มเขาย่อมวังเวง...................วัดห่าง
เถิดอย่าประมาทอ้าง.............อกให้พิจารณา

ว่าสองข้อย่อมตั้ง.................เตือนใจ
เก่งอาจตกต่ำใคร.................จะรู้
ต่ำตมหากขยันภัย...................ก็ฝ่า ฟันนอ
วิริยะเปลี่ยนสถานสู้...........สร้างด้วยดีงาม

Be the dog’s tail but then…………..be proud
Work hard, they’ll pronounce…………your name.
Above the lion king, the crowd…………….witness
Lions biting dogs’ lame…………………as a self-degrading.

Ranking behind the dog’s ass………………., possibly,
Since lion’s hubris……………………..blinds itself.
There’s no such hierarchy………………..right now.
Disdain to others won’t help………………….upgrade their status.

These two characters should……………..remind us.
If skillful, then you must……………..be aware
Of possibly dangerous………………………….decline.
Though stupid, should you dare………….struggle for success.
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร