1 มกราคม 2558 17:50 น.

สวัสดีปีแพะ

เชษฐภัทร วิสัยจร

สวัสดีปีแพะยิ้มและขำ ปีม้ากระทำจนชีวิตหวิดเสียศูนย์ มองแล้วคิดรับความจริงยิ่งเพิ่มพูน ทวีคูณประสบการณ์การฝ่าฟัน

เคยเป็นแพะรับบาปจะกราบขอ อย่าตามล้อตามรังควานระรานฉัน ได้ทีขี่แพะไล่ให้เครียดกัน จนเสียขวัญกระเจิดกระเจิงเปิดเปิงมา

เคยจับแพะชนแกะแสยะยิ้ม จนหัวทิ่มหัวตำขำจนบ้า ก็เพลาเพลาลงหน่อยค่อยพูดจา ใช้ปัญญารอรับปรับเปลี่ยนเอา

เพื่อปิดทองหลังแพะเพียรและสู้ เรียนและรู้แก้ช่องโหว่สิ่งโง่เขลา สวัสดีปีใหม่ไปเบาเบา สู้สุขเศร้าในปีแพะพร้อมและรอ

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร