5 พฤศจิกายน 2558 00:25 น.

โคลงโลกกะติ๊ด 52 กวีทัชสกรีน

เชษฐภัทร วิสัยจร

ทัชสกรีนชินย่อมคล้าย.........จะพิการ ลืมหัดคัดไทยนาน..............แต่น้อย ลายมือโคตรทุเรศปาน........ไก่เขี่ย กวีทัชสกรีนส่งถ้อย.............เทียบจิ้มพิมพ์โคลง

Being accustomed with............touchscreen, Disabling handwriting, means........I'm lost. Forgetting the practice, since pre-teen......of age I use the I pad most................when writing a poem.

30 พฤศจิกายน 2558 05:57 น.

โคลงโลกกะติ๊ด 59-60 คู่ชีวิต

เชษฐภัทร วิสัยจร

ดูว่าที่คู่ชีวิตผู้ชาย
ถึงเขาสำเร็จล้ำ.....................เพียงใด
รวยยศคนใกล้ไกล................รอบล้อม
สาวสาวมากไม่ไหว................จะเลือก
เขากลับรักเราพร้อม................อยู่ข้างเคียงเสมอ
No matter how successful..............he is, 
How famous and rich.................he's become,
Many girls want to sit.................on his lap,
You'll be the only num-...............ber one in his heart.
ดูว่าที่คู่ชีวิตหญิง
ถึงเจออุปสรรคต้อง.............เจียนตาย
ทุกข์กระหน่ำล้มละลาย..........ป่วนเกล้า
เหมือนโดดเดี่ยวเดียวดาย.........แทบคลั่ง
เธอกลับสู้โศกเศร้า.................อยู่ข้างเคียงเสมอ
No matter how lowly your .................life's become,
Coma, your heart's numb.........and hurt.
Facing with hardship, lonesome,............you're frightened.
By your side, she will urge................you to fight misery.
30 พฤศจิกายน 2558 04:18 น.

โคลงโลกกะติ๊ด 59 สมุดบันทึกความดี

เชษฐภัทร วิสัยจร

เปิดสมุดบันทึกข้อ..............ความดี
ซื้อบุหรี่ให้พ่อที.................ครับได้
ฉีดยาไล่แมลงยี.................ย่ำเหยียบ
บันทึกลงสมุดใช้...............ช่วยแต้มแต่งคะแนน

แผนนี้คือต้องละ..................เรื่องทราม
อย่าระบุบันทึกตาม..............เกิดเว้ย
ดีชั่วปะปนนิยาม..................คนปก-ติเนอ
แต่สมุดกูนี่เห้ย...................ระบุได้อย่างเดียว

เที่ยวประกาศอวดโอ้เถิด.............ทำดี
ไว้เพื่อยกตัวมี.................มากสร้าง
เพื่อนไหนไม่ระบุที..................ย่อมชั่ว
เจริญยุคคนดีอ้าง...............อวดโม้คุณธรรม
Writing a homework to...............the teacher,
Good deeds, I've transferred...............to notebook.
Cigarettes for Father.........................I bought.
Killing all the insects, looked,............easy, I have done.
Education plans to delete................... evils.
Teachers tell all chil-...........................dren, alike.
Though human have both ill........................and good deeds.
The notebook strangely might...............be only for the good.
Children arrogantly announce...............their goods,
Looking down on other dudes...............often.
Who does not show off should.............. be bad.
This is the era when...........................virtuous men are boastful.
27 พฤศจิกายน 2558 14:42 น.

โคลงโลกกะติ๊ด 55-56 ชายหญิงหาแฟนยาก

เชษฐภัทร วิสัยจร

ผู้หญิงหาแฟนยาก

คือทำงานเก่งกล้า...............กว่าชาย
แกล้งโง่ไม่เป็นควาย..............หลบหน้า
อดทนต่ำฉิบหาย..................นะแม่
รู้ตลอดคำตอบถ้า...............อยากได้ต้องมี

Working far better……….than men,
She will never pretend…….to be stupid.
Easily, her temper, then,………is out,
Expecting answers, every bit……to her question.
ผู้ชายหาแฟนยาก พี่ทำงานห่วยล้ำ..............กว่าใคร แกล้งฉลาดไม่เป็นไง............ง่ายแท้ ไม่รู้ว่าจะอะไร................ที่อยาก ทำเนอ อนาคตคลุมเครือแม้...........ถูกเค้นคอถาม
Having lousy work..........as always,
And he never gives or says...........smart comments.
He will like to play...........around.
His future has no content............of a success man.
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร