1 ธันวาคม 2558 03:36 น.

กดไล้ค์ตัวเอง

เชษฐภัทร วิสัยจร

ชอบพวกชอบกดไล้ค์........ตัวเอง โพสสเตตัสเพลง........ภาพเน้น ชอบมากมากละเลง........ว่าชอบ ตัวฤา แถมขีดข้อคอมเม้น........มากโม้เมามัน

ขยันชมตัวตลอดหน้า........ไทม์ไลน์ ใครจะกล้ากรีดกราย..........ตอบโต้ เราเห็นก็นึกอาย.........แทนท่าน ่ที่คิดว่าโคตรโก้............กดไล้ค์ตัวเอง

I like those who click "like"............themselves.

Facebook's become their shelf...............of music.

Liking their status help................me see -

Their ego shown by clicks.............., It's obvious online.

Why? They "like" their own..................status?

No friend dares to judge.......................and say -

Anything as comments, it's blood-......y awkward.

They think it's cool, nay,.....................it is a self-praise. 

1 ธันวาคม 2558 20:29 น.

วันผัดกะเพราแห่งชาติ

เชษฐภัทร วิสัยจร

ผัดกะเพราสั่งกลับได้..........ถั่วผสม
ผัดสลับหัวหอมระทม............ทุกข์แท้
ข้าวโพดอ่อนใส่ยม-............บาลสั่ง มันฤา
ฟิวชั่นแครอทแม้..................ปากร้อง "ผัดกะเพรา"

เรารณรงค์เรียกร้อง...............ร่วมใจ
ย้อนยุครสกะเพราสมัย...............ก่อนหน้า
วันกะเพราแห่งชาติไทย...........เชิญท่าน 
ร่วมจัดประกวดกะเพราท้า...........ทุกร้านกะเพราเทียม
I ordered a basil....................stir-fried.
They've added beans, I've cried..........out loud.
With corn and onions, why............they've added.
The cook must be proud...........of this fusion?
Upset, I must run a ..................campaign,
Of real Thai dish, to maintain..........the culture.
Basil stir-fried as the main...............dish lunch 
Is enforced with national power............to challenge the fake one.
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร