9 เมษายน 2563 13:56 น.

ระยะห่างระหว่างรัฐกับสังคม

เชษฐภัทร วิสัยจร

อยากเว้นระยะห่างจากสังคม แต่พวกผมไม่มีบ้านหลังใหญ่ ต้องหาเช้ากินค่ำอยู่ร่ำไป ตะวันตกดินเมื่อไหร่จึงมีกิน

อยากมีน้ำสะอาดไว้ใช้ล้างมือ แต่จ่ายเงินแลกเจลคือซื้อทั้งสิ้น หาหน้ากากอนามัยเคยได้ยิน ต้องเจียดเงินจ่ายหนีสิ้นมาบรรเทา

โรคร้ายแพร่ไม่สนจนหรือรวย ทุกคนซวยทุกคนเซ็งทุกคนเศร้า รัฐช่วยเท่าที่มีแรงพอแบ่งเบา หากยังแก้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนรัฐ

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร