28 พฤษภาคม 2545 22:23 น.

ทำอย่างไรดี

เชษฐภัทร วิสัยจร

คือผมอยากนำกลอนที่แต่งไว้ก่อนที่จะเป็นสมาชิก เข้ามาเก็บไว้ในบัญชีของผมนะครับ
ควรจะทำอย่างไรดี
ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร