11 ธันวาคม 2562 08:35 น.

ที่นั่นมีความฝัน

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. บนภูดอยคอยใครไปสานฝัน
สิทธิเท่ากัน "สัญชาติ" ไม่ขาดหาย
ท่ามป่าเขา เงา-เสียง เพียงเดียวดาย
เธอทั้งหลาย "หนุ่มสาว" จงก้าวเดิน

 

๒. ไปสานฝันสรรค์สร้างอย่างหาญกล้า
อย่างเต็มที่เต็มค่าอย่าผิวเผิน
โลกไม่มีความหวังอย่างบังเอิญ
ต้องเผชิญและชนะด้วย "พยายาม"

 

๓. ก้าวไปเถิด "ลูกพ่อรพีฯ"
อาจมากมีมุ่งร้ายหลายคำถาม
แต่ความฝันเขานั้น "ช่างงดงาม"
คุ้มค่าความเหนื่อยล้า "อย่าถอยเลย !!!"

 

และศรัทธาเธอนั้นก็งดงาม
มอบด้วยความ "เต็มใจ" ให้ภูดอย

 

 

ด้วยรักและหวังดี

เกรียงไกร รอบรู้
(เช่นรวีโชติ; ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒รังสิต

มอบแด่ .... อาสาสมัคร "ค่ายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขา(ค่ายสัญชาติ) ณ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๒๒-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 				
17 เมษายน 2562 09:14 น.

นี้แหละชีวิต

**.. เช่นรวีโชติ..**


๑. มันก็เป็นอย่างนี้แหละ "ชีวิต"  
    มี "ถูก-ผิด" หมายมาดมีพลาดหวัง
    บางคราวคลื่น "มรสุม" รุมประดัง
    และบางครั้งสว่างจ้า "ฟ้างดงาม"
๒. มันก็เป็นแบบนี้ทั้ง "ชีวิต"
    ร้อยคนคิดชี้นำร้อยคำถาม
    มีเชิดชูบูชิตมีจิตทราม
    "ยิ้มและหยาม" "ชื่นและหม่น" ปะปนกัน
๓. มันก็จะประมาณนี้แหละ "ชีวิต"
    อย่ายึดติดคิดหวังดังใจฝัน
    อันปัจจัยหมุนเวียนเปลี่ยนชีวัน
    รู้เท่าทัน...สิ่งที่เป็น... "เช่นนั้นเอง"
              ด้วยความหวังดี
             เกรียงไกร รอบรู้ 
  (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
  ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒; ปากน้ำประแสร์
17 เมษายน 2562 08:59 น.

เท่านี้เอง

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. เราเวียนพบเวียนจากกันหลากครั้ง       แล้วก็ยัง "เกิด-ดับ" นับไม่ถ้วน     ยิ่งผูกใจใฝ่จิตยิ่งติดตรวน     เหมือนย้ำทวนเรื่องหลายทั้ง "ร้าย-ดี"
๒. ครั้นภพชาติพลาดพลั้งบังเกิดอีก
    ใช่จะหลีกทุกข์หามตามถึงที่
    "อภัยเถิด" ร้าวรานมานานปี
    ทุกชีวิต...ที่มี...เท่านี้เอง !!!
           ด้วยความหวังดี
           เกรียงไกร รอบรู้
(เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
         ๗ เมษายน ๒๕๖๒
7 มกราคม 2562 10:13 น.

ถึงชาวค่าย

**.. เช่นรวีโชติ..**

     ::: ถึงชาวค่ายฯ :::

๑. ไปเถิด .... "คนหนุ่มสาว" ไปปั้นดาวเด่นฟ้านภาใส ไปเติมต่อส่วนขาด "สัญชาติไทย" ไปเติมไฟ "ความรู้" สู่ภูดอย

๒. ไปเถิด .... "ลูกพ่อรพีฯ" แผ่นดินนี้..รอผู้กล้า..มิล่าถอย ไปสานฝันสร้างหวัง "ผู้ยังคอย" จดจารรอย "อุดมการณ์" งานของเรา

-----------------------------------------------           เกรียงไกร รอบรู้ (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑; ปากน้ำประแสร์

แด่ .... ชาวค่ายสัญชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สู่ จ.แม่ฮ่องสอน)

21 กรกฎาคม 2561 10:21 น.

เธอคนดี

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. เธอบอกให้ใจกว้างรับฟังเพื่อน ทั้งยังเตือนชีวิตคิดสร้างสรรค์ โลกก้าวไกลไขว่คว้าสารพัน กรุยทางฝันเพื่อใครได้เดินตาม

๒. มือเธอยื่นกุหลาบหนึ่งแทนซึ้งค่า หลอกฉันว่าเปิดใจให้ไต่ถาม แล้วฟันฟาดปาดเฉือนด้วยเถื่อนทราม ฆ่าในนาม "คนดี" ที่เคยเป็น

            ด้วยความหวังดี

           เกรียงไกร รอบรู้ (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)   ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑; เชียงราก

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**