22 มีนาคม 2553 02:04 น.

**.. ชีวิต...นักกฎหมาย ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**๑. อย่าก้มหัวให้ใครใช้ทำผิด
 สุจริตซื่อตรงคงตั้งมั่น
 อย่าหลงเพลินเงินตราสารพัน
 จรรยาบรรณเหนือค่ากว่าชีวี...

๒. อย่าตีความตะแบงแสร้งหลีกกฎ
 ไม่คิดคดแต่เทิดไว้ในศักดิ์ศรี
 แม้โลกลืมวีรกรรมคนทำดี
 "เราล้วนลูก..พ่อรพี..มิเสียดาย


         ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** ( ก.ประแสร์ ศิษยาพร )
  				
20 มีนาคม 2553 12:55 น.

**.. วัน เดือน ปี ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**๑. ใครกล่าวว่า วันดี ย่อมมีฤกษ์
  ใช้บุกเบิก เส้นชัย ในเบื้องหน้า
  หากก้าวแรก ผิดยาม ตามเวลา
  จะแปรเปลี่ยน คุณค่า เป็นปราชัย..
 
๒. จะวันนั้น วันนี้ มีเพียงหนึ่ง
   เมื่อผ่านแล้ว มิอาจดึง หวนกลับได้
   วันเดือนปี เพลิดเพลิน เดินผ่านไป
   เราได้สร้าง สิ่งดีใด ให้โลกนี้.... ??

 
         ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** ( ก.ประแสร์ ศิษยาพร )
 				
16 มีนาคม 2553 12:27 น.

**.. ด้วยไมตรี ..**

**.. เช่นรวีโชติ..** ๑. มิตรภาพเกิดก่อต่อรอยยิ้ม
  คงเอิบอิ่มเอิบอาบจิตวาบหวาม
  มิใช่เพียงหลักลอยร้อยเล่ห์ความ
  แต่ติดตามด้วยพลังด้วยหวังดี..

๒. อาจต่างรุ่น ต่างฝัน ต่างวันวัย
  อาจต่างใฝ่และยังต่างถิ่นที่
  ความแตกต่างใช่ขั้นกั้นทวี
  ซึ่งจิตมีมากค่าเหลืออาทร..

๓. มิตรภาพบรรจงร่างอย่างสร้างสรรค์
   คือเพื่อน"กัล" เรื่อยไปมิถ่ายถอน
   หากพลาดพลั้งโปรดอภัยให้อาวรณ์
   ขอฝากกลอน...ร้อยคำ...ด้วยน้ำใจ...
  
  ( ไม่มีสิ่ง เลิศค่า ราคาใด
   อนุสรณ์...ฝากให้..." ด้วยไมตรี ")
 

 ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** ( ก.ประแสร์ ศิษยาพร )
  				
7 มีนาคม 2553 21:15 น.

**.. ฝาก ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**๑. ก่อกำเนิดเกิดได้เป็นไทยแท้
  ไม่เปลี่ยนแปรจุดยืนจึงยึดมั่น
  ถือกฎหมายเที่ยงธรรมข้อสำคัญ
  ไม่ตระบันเอาอย่างเข้าข้างใคร..

๒. มือทั้งสองเสรีมีส่วนร่วม
  ไม่กำกวมกังขาน่าสงสัย
  เห็นประโยชน์ประชามาก่อนใด
  โจทย์ข้อใหญ่นั้นคือลงมือทำ..

๓. ผลจากการเสียสละทีละนิด
  ก่อแนวคิดเชิญชวนตรองครวญคร่ำ
  ค่าของคนดี-ชั่วตัวน้อมนำ
  ศักดิ์สูง-ต่ำของตัวที่ชั่ว-ดี..

๔. สายลมหนาวผ่านมาอีกคราหนึ่ง
  ดอกไม้จึงตระการช่อบานคลี่
  ผลผลิตจึงเพิ่มเติมทวี
  สังคมนี้จึงพบสงบเย็น..
 
๕. คือหน้าที่คือภาระของมนุษย์
  ถึงที่สุดทำให้ดีมีให้เห็น
  ทิ้งข้อคิดชนรุ่นหลังตั้งประเด็น
  ฝากไว้เป็น..อนุสรณ์..ตอนเราตาย...


       ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** ( ก.ประแสร์ ศิษยาพร )
 				
7 มีนาคม 2553 12:28 น.

**.. วิชาชีพ ..**

**.. เช่นรวีโชติ..** ๑. วิชาชีพเรียนมาสูงค่ายิ่ง
   ตระหนักสิ่งจารจดบทกฎหมาย
   หากตีความชี้นำเพื่อทำลาย
   เท่ากับขายศักดิ์ศรีชีวิตตน..

๒. จึงเนติบริกรว่อนเถือกถม
  พาลสังคมตราหน้าเขาด่ากร่น
  กู้ศักดิ์ศรีศรัทธามหาชน
  ด้วยมือคนรุ่นใหม่...ที่ไม่โกง...


 ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** ( ก.ประแสร์ ศิษยาพร )
  				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**