7 มิถุนายน 2553 00:58 น.

**.. ฝันอันสดใส ..**

**.. เช่นรวีโชติ..** ๑. เติมพลังให้ฝันของวันใหม่
  ฟากฟ้าใสเมฆม่านทะยานทุ่ง
  ขอบฝั่งโพ้นพราวพรายเส้นสายรุ้ง
  ต้อนรับรุ่งเรืองอรุณอันอุ่นไอ...
 
๒. เพราะชีวิตใช่เพลินต้องเดินต่อ
  อาจมีท้อมีหมองมีร้องไห้
  หนทางซึ่งเหน็บหนาวและยาวไกล
  วัดระดับของใจใครบางคน...
 
๓. เมื่อถึงปลายสายฝันในวันหนึ่ง
   เธอย่อมซึ้งคุณค่าความเข้มข้น
   ความสำเร็จเสร็จได้ใช่ใครดล
   ทุกภาพผลเหล่านี้...อยู่ที่เธอ...
 

 ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)  
  				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**