28 กันยายน 2553 14:35 น.

**.. จึงเข้าใจ ..**

**.. เช่นรวีโชติ..** ๑. บางคราวนึกเสียใจทำให้โกรธ
บางคนโทษตัดพ้อแอบต่อว่า
เบื่อความเข้มเคร่งครัดหัดเธอมา
เพียงปรารถนาด้วยพลังความหวังดี ...
 
๒. บางคราวนึกเสียใจทำใครหน่าย
สอนติเตือนมากมายให้จู้จี้
ตราบวันหนึ่งเธอก้าวกล้าท้าชีวี
จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ที่ฉันทำ ...

 
ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
 				
21 กันยายน 2553 22:42 น.

**.. สิ่งเธอสร้าง ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**๑. ถ้ายังมีสิ่งใดค้างใจอยู่
เธอจงกู่บอกไปอย่างใจหาญ
หากครุ่นคิดติดเตือนไม่เลือนราง
เธอจงสร้างจงสื่อลงมือทำ ...
 
๒. ระฆังตีบอกว่าเวลาสุดท้าย
แดดยามสายบ่ายเย็นเป็นคืนค่ำ
ณ ผืนฟ้าจ้าประกายดาวฉายนำ
คือ ทรงจำ...ความดี...ที่ผ่านมา ...
 

ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
 				
11 กันยายน 2553 22:47 น.

**.. เรือ ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**


 ๑. เรือผุเก่าลำน้อยยังลอยล่อง
ใครอาจมองไม่เห็นไม่เป็นท่า
เมื่อฝีพายพายจ้ำข้ามธารา
หยดน้ำตาหยาดหนึ่งพึ่งเข้าใจ ...
 
๒. มือยังพายถึงฝั่งยังที่สุด
มิอาจหยุดหน้าที่เรามีได้
โลกหมุนเวียนเปลี่ยนทางเป็นอย่างไร
มิเปลี่ยนใน...ศรัทธา...คุณค่า ครู ...


       ด้วยความหวังดี
**.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**