18 พฤศจิกายน 2554 12:48 น.

**.. พิราบขาว ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**


๑. ท่ามพายุหมอกดำกระหน่ำหนัก 
   คนก็มักยอมแพ้แก่ความชั่ว 
   ตราบกล้าลุกสู้ด้วยใจไม่หวาดกลัว 
   ภาพหม่นมัวจะสว่างกระจ่างครัน ... 

๒. เธออีกหนึ่งผู้กล้าขอคารวะ
   ถือสัจจะเป็นแก่นอย่างแม่นมั่น 
   พิราบขาวกร้าวกล้ามิจาบัลย์ 
   มุ่งสร้างสรรค์สังคมใหม่ให้งดงาม ... 


 

  ด้วยความหวังดี

 **.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**