5 ธันวาคม 2554 22:28 น.

**.. วันที่ไม่มาถึง ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**

 
๑. เธอจะมัวรออะไร ...
  ฟ้าผืนใหม่อาจไม่ทันในวันพรุ่ง
  ตะวันเดิมจะไม่แย้มแจ่มจรุง
  สายโค้งคุ้งรุ้งพาดอาจไม่มี ...

๒. จะขีดเขียนรูปใดใจจงวาด
  ถึงพลั้งพลาดด่างพร้อยเปรอะรอยสี
  เช่นชีวิตถูกตราเป็นราคี
  ก็เพราะนี่คือนิยามความเป็นคน ...

๓. ถ้าเธอรอถนนให้คนว่าง
  ฝันจะร้างร่างโหยโรยร่วงหล่น
  กล้าจะก้าวเท้าจะข้ามความอดทน
  แม้เสียงกร่นสาปแช่งจะแทงใจ ... 
 
๔. เมื่อล่วงผ่านนาทีของชีวิต
  ย่อมหมดสิทธิ์คิดหวนทวนมาใหม่
  เธอล่ะ...รอคอย...ทำอะไร
  วันพรุ่งนี้...หรือวันไหน...อาจไม่มา
 
  ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)  
    				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**