7 มิถุนายน 2554 00:26 น.

**.. ฝากรุ่นหลัง ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**

  

  "เธออย่าเป็นคนดีคนสุดท้าย 

   ต้องสืบสายสานก่อต่อความหวัง

   รุ่นสู่รุ่นต่อไปถ้าใจยัง 

  เห็นชัยพฤกษ์งามสะพรั่งอย่างที่เคย"

  
  ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)   				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**