30 กันยายน 2554 21:40 น.

**.. นัก (วิชาการ) กฎหมาย ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**๑. เธอเป็นนักกฎหมายต้องคลายปัญหา
  ใช่ยิ่งยุยิ่งบ้าตาบอดใบ้
  ทั้งที่เธอลำเอียงเบี่ยงโดยนัย
  ควรหรืออ้างประชาธิปไตยให้บางคน ...
 
๒. เธอเทิดทูนนิติรัฐโดยขัดแย้ง
  ใจแอบแบ่งฝักฝ่ายอยู่หลายหน
  ตำราเธอจะล้มพับอัปมงคล
  วางอยู่บนยอดพานหรือ จานกิโลฯ

  
  ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**