29 มกราคม 2555 22:23 น.

**.. ความหวังดี (ไม่มีค่า) ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**๑. ยิ้มรับความหวังดีไม่มีค่า
  แม้ผ่านมาผ่านไปอยู่หลายหน
  เมื่อความชินเปลี่ยนรสเป็นอดทน
  น้ำตาตนต่อไปจะไม่มี ... 
 
๒. เตรียมใจเถิดว่าสิ่งนี้ไม่มีค่า
   แม้รู้ว่าทำด้วยใจใช่หน้าที่
   คนรักบ้างเกลียดบ้างเป็นบางที
   จงอยู่กับโลกใบนี้ ... อย่างเข้าใจ ...
 
  ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
 				
16 มกราคม 2555 01:33 น.

**.. วันครู - ระลึกถึงพระคุณครู ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**๑. แม้วันครูหนึ่งปีมีเพียงครั้ง
  ศิษย์ก็ยังตั้งจิตอุทิศถึง
  เมื่อมีครูย่อมมิปล่อยคอยฉุดดึง
  ให้ศิษย์ซึ่งหลีกห่างทางอบาย ...

๒. และวันครูก็มาถึงอีกหนึ่งครั้ง
  วันที่ยังงดงามเปี่ยมความหมาย
  ย้อนภาพเรือจ้างแกร่งแรงฝีพาย
  ส่งถึงปลาย...ทางวันนี้...เพราะมีครู ...


 ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
  				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**