3 กุมภาพันธ์ 2555 21:23 น.

**.. เสรีที่ไม่พอต่อขอบเขต ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**๑. ถ้า เสรีภาพทุกตารางเซนติเมตร
  ก่อด้วยเหตุด้วยผลจนสร้างสรรค์
  เสรีภาพย่อมเกื้อหนุนคุณอนันต์
  เป็นภาพอันล้ำค่าประชาธิปไตย ...

๒. แต่เสรีที่ไม่พอต่อขอบเขต
  เป็นต้นเหตุหลักวิชาบ้า-บอด-ใบ้
  นิติรัฐจะดิ่งเหวสู่เปลวไฟ
  นิติ(ทร)ราษฎร์ไซร้...ก็คล้ายกัน

  (เสรีภาพวิชาการสำราญใจ
   ก็เพียงใช้ฆ่ากันเท่านั้นเอง)
   

   ด้วยความหวังดี

 **.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**