8 เมษายน 2555 10:32 น.

**.. พี่ชายที่แสนดี ..**

**.. เช่นรวีโชติ..** ๑. มิใช่สายเลือดแท้แต่ก็เหมือน
  พี่คอยเตือนคอยเฝ้าเอาใจใส่
  ปั้นก้อนดินเป็นดาวพราววิไล
  เจิดจรัสวับไหวหลากหลายดวง ...

๒. พี่รักโต้วาทีเหมือนชีวิต
  เราก็คิดสืบสายไม่ต้องห่วง
  กิจกรรมฝากฝังในทั้งปวง
  คนรับช่วงก็น้อมพร้อมยินดี ...

๓. พี่คือหนึ่งแนวทางคนสร้างสรรค์
  ทำทุกวันให้เข้มและเต็มที่
  ฟ้าไร้ตาพรากตัวชั่วชีวี
  แต่จิตนี้ผูกพันนิรันดร์กาล ...

๔. เสียงหัวเราะขำขันแม้พลันเงียบ
  แต่โลกเทียบเชิดไว้อย่างไพศาล
  ดาวหนึ่งดับสู่สวรรค์อันยาวนาน
  แต่สร้างธารทะเลดาวงามพราวพราย ...

๕. กลับสู่บ้านเปี่ยมล้นท้นความสุข
  จะเก็บทุกภาพที่มีความหมาย
  พี่โตสร้างสรรค์ฝากไว้มากมาย
  เป็นพี่ชายแสนดีนี้นิรันดร์ ...


ด้วยความเคารพรักยิ่ง

เกรียงไกร รอบรู้
(น้องก้อง นิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ รุ่นที่ 18)  				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**