21 มิถุนายน 2555 00:45 น.

**.. จดหมายจาก...นายกำลังใจ ..**

**.. เช่นรวีโชติ..** ๑. ถ้ามิได้โชติช่วงเป็นดวงดาว
  ก็อย่าร้าวรานไปสหายเอ๋ย
  เป็นแดนดินปฐวีอย่างที่เคย
  เธอจะเชยชมชื่นดาษดื่นพันธุ์ ...

๒. ถ้ามิใช่ที่หนึ่งซึ่งโลกหล้า
  เธอก็อย่าสิ้นไร้มอดไฟฝัน
  เดินถนนคนธรรมดาเยี่ยงสามัญ
  เธอจะเห็นโลกนั้นอันแท้จริง ...

๓. ถ้ามิใช่ ทั้งหลายมี ที่เขาสร้าง
  จงเป็นอย่าง เราเป็น เช่นบางสิ่ง
   ถึงร้องไห้ ... พ่ายแพ้ ... แม้ชังชิง
   ก็อย่าทิ้ง ... ความหวัง ... สิ้นกำลังใจ

 
 ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
   				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**