3 กรกฎาคม 2555 09:07 น.

**.. อีกหนึ่งมุมมองของความรัก ..**

**.. เช่นรวีโชติ..** ๑. เลือกจะเป็นคนที่ใช่ให้ถูกเลือก
  ต้องกระเสือกกระสนจนถึงที่
  เลือกเป็นตัวของเราอย่างเรามี
  ไม่แต้มสีแต่งตนจนเกินงาม ...

๒. เลือกเป็นฝ่ายรักเขาอย่างเราหวัง
  ฝันอาจพังอาจหมองถูกมองข้าม
  เลือกเป็นฝ่ายรับรักเรารักตาม
  ไม่ผลีผลามค่อยค่อยก้าวแต่ยาวนาน ...

๓. เลือกจะเป็นคนแรกของความรัก
  ใจก็มักเพ้อไปไกลทุกด้าน
  เลือกเป็นคนสุดท้ายได้พบพาน
  จักสุขศานต์ชื่นหวังทั้งชีวี ...

๔. โลกลืมสร้างคนที่ดีที่สุด
  แต่ก็ผุดคนที่ใช่ไว้แทนที่
  ส่งคนรักที่งามตามพอดี
  มาเติมเต็มรักนี้ให้เต็มใจ
 

 ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
  				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**