5 กุมภาพันธ์ 2556 23:09 น.

**.. ด้วยมือเธอเอง ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**๑. แม้ศักดิ์ศรีกินไม่ได้ใช่สูญค่า
  แต่บ่งว่าความดีมีเท่าไหร่
  สยบยอมน้อมตามความพึงใจ
  หรือเลือกใช้เพื่อจะมอบความชอบธรรม

๒. อันหอคอยงาช้างกลางหมู่เมฆ
  ได้สรรค์เสกทางสบายแต่ใฝ่ต่ำ
  ประเมินค่าด้วยกำไรไว้ชี้นำ
  แรงใจทำจึงแผลงเป็นแรงงาน

๓. คนอุทิศละลดจนหมดโลก
  ผู้วิเศษไม่เคยโศกเมื่อโลกผลาญ
  รวยระรินศิลป์วาทีดนตรีกาล
  ณ เรือนชานที่ไหม้ฮือ...ด้วยมือเธอเอง ...
 

ด้วยความหวังดี

**.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)  
 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**