1 มีนาคม 2556 19:42 น.

**.. การมอดดับของดวงไฟ ..**

**.. เช่นรวีโชติ..** ดวงไฟอันแรงกล้า พร้อมศรัทธาเคยกล้าหาญ
เด็ดเดี่ยวเคี่ยววิญญาณ สู้ภัยพาลอันมืดมน

 ดวงไฟย่อมมอดดับ ล้มพ่ายพับร่วงอับจน
เหลือซากสักกี่คน จะดั้นด้นจนถึงชัย

 เพ้อฝันเสรีภาพ สว่างวาบจุดดวงไฟ
คนดีย่อมจากไป กลางซากไหม้อุดมการณ์  **.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**