29 พฤศจิกายน 2559 23:13 น.

ครูที่ดีนี้ไฉน

**.. เช่นรวีโชติ..**

::: ครูที่ดีนี้ไฉน :::

๑. ศิษย์นิยาม ... “ครูที่ดี” ... นี้ไฉน เดาเรื่อยไปสักแต่ว่าเพียงตาเห็น ต้องใจดีสอบง่ายคลายประเด็น ไม่เคี่ยวเข็ญจู้จี้พิรี้พิไร

๒. ต้องใจป้ำเลี้ยงดูอยู่ทุกมื้อ เพียงว่าชื่อโก้หรูครูใจใหญ่ หรือสอนน้อยปล่อยตามความพอใจ เหมือนคว้าไขว่เคว้งคว้างฝันกลางวัน

๓. แท้เรื่องราวร้าวรานหลังม่านฉาก สู้ลำบากตรากตรำนำถึงฝัน กี่คำสอนกรองซ้ำพร่ำจำนรรจ์ กี่บทเรียนรังสรรค์นั้นเพื่อเธอ

๔. ศิษย์เห็นเพียงเศษเสี้ยวที่เบี้ยวขาด ก็ถือตนสบประมาทครูเสมอ อีกหลายมุมสว่างไสวศิษย์ไม่เจอ จึงเดาเพ้อ...หลงไป...ว่า "ไม่มี"

๕. ตราบวันหนึ่งเติบใหญ่จักได้รู้ ความเป็น "ครู" มากกว่าเพียงหน้าที่ ส่งศิษย์ยัง...ฝั่งฝัน...อันสวัสดี จากคนที่...เธอเคยเห็น...เป็นยักษ์มาร

(คำถาม “ครูที่ดี” เป็นเช่นไร จงถามใจ...อีกสักหน...ตอบตนเอง)

ด้วยความหวังดี  เกรียงไกร รอบรู้ (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)

อ. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙; รังสิต

9 พฤศจิกายน 2559 15:39 น.

เพชรงามความแกร่งกล้า

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. อันความซื่อตรงยิ่งนั้นจริงแท้ มิปรวนแปรแม้ใครใคร่กล่าวหา หลังวิกฤติผ่านล่วงช่วงเวลา ยังพบว่า "เพชรงาม" แกร่งตามเดิม

๒. แม้หมู่พาลรานรบย่อมจบสิ้น จึงพังพินท์สิ้นแง่ตั้งแต่เริ่ม ธรรมคุ้มผู้ครองธรรมนำต่อเติม ธรรมจึงเสริมแผ้วถางเปิดทางดี

๓. อันเพชรแกร่งแข็งกล้าย่อมปรากฏ ความหมดจดงดงามแวววามศรี เฉกคนซื่อตรงท่าทุกนาที หมู่ไพรีย่อมพินาศทุกชาติพลัน

                    ด้วยความหวังดี                   ผศ.เกรียงไกร รอบรู้       (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)

         

        ๘ พ.ย. ๒๕๕๙; รังสิต; วันฝนพรำ

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**