17 มิถุนายน 2560 18:51 น.

วันผลัดอายุ

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. แล้ว "วันผลัดอายุ" ได้ลุล่วง เดินสู่ช่วงวันวัยใกล้ถึงฝั่ง ผ่านดีร้ายชื่นชมและชิงชัง ภาพความหลังเร้ารนผจญภัย

๒. เคยวาดฝันสวยงามตามแบบเด็ก จากวัยเล็กก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ เริ่มเรรวนหวนเหซวนเซไป จึงเข้าใจสรรพสิ่ง "ยิ่งเปลี่ยนแปลง"

๓. จงเดินทางด้วย "ธรรม" ชูนำหน้า "ทุกข์" จักกล้าท้าทายอย่าหน่ายแหนง "สุข" พึงรู้ดับสลายไม่สำแดง เพียรสร้างแรง "ใจ" หมั่นให้ "มั่นคง"

๔. แล้ว "วันผลัดอายุ" จะลุล่วง พร้อมรับช่วงร่วงโรยโปรยผุยผง ไม่ร่ำไห้...ไม่ใจร้าว...เมื่อก้าวลง ชีพปลดปลง...ก็จงเห็น... "เป็นเช่นนั้นเอง"

ขอส่งต่อบุญทั้งหลายแด่กัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน

                ** เช่นรวีโชติ **                 เกรียงไกร รอบรู้ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ ; บ้านวีระศิลป์ ประแสร์

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**