16 กันยายน 2560 17:30 น.

พายเรือให้โจรนั่ง

**.. เช่นรวีโชติ..**๑. เจ้านกน้อยมุ่งไปด้วยใจกล้า

หาญทายท้าคลื่นลมโหมกระหน่ำ

พิชิตโศกโลกพาลฉีกม่านดำ

สร้างสรรค์ธรรมร้อยเรื่องให้เรืองรอง

 

๒. แต่เมฆหมอกมืดมารลานทั่วฟ้า

ฝนแสนห่าซ่าดังคลั่งสยอง

เจ้านกน้อยสิ้นแรงแข่งประคอง

ล่วงสู่กองซากศพทบนับพัน

 

๓. แม้มันยุคคนกล้าถูกตราบาป

เขาปรามปราบไล่เฆี่ยนเจียนอาสัญ

แต่ชีพหนึ่งเกิดมาค่าอนันต์

จงอย่าดั้น “พายเรือ ... เพื่อโจรเลย”                ด้วยความหวังดี

 

              เกรียงไกร รอบรู้

    (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)

            ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**