11 ธันวาคม 2562 08:35 น.

ที่นั่นมีความฝัน

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. บนภูดอยคอยใครไปสานฝัน
สิทธิเท่ากัน "สัญชาติ" ไม่ขาดหาย
ท่ามป่าเขา เงา-เสียง เพียงเดียวดาย
เธอทั้งหลาย "หนุ่มสาว" จงก้าวเดิน

 

๒. ไปสานฝันสรรค์สร้างอย่างหาญกล้า
อย่างเต็มที่เต็มค่าอย่าผิวเผิน
โลกไม่มีความหวังอย่างบังเอิญ
ต้องเผชิญและชนะด้วย "พยายาม"

 

๓. ก้าวไปเถิด "ลูกพ่อรพีฯ"
อาจมากมีมุ่งร้ายหลายคำถาม
แต่ความฝันเขานั้น "ช่างงดงาม"
คุ้มค่าความเหนื่อยล้า "อย่าถอยเลย !!!"

 

และศรัทธาเธอนั้นก็งดงาม
มอบด้วยความ "เต็มใจ" ให้ภูดอย

 

 

ด้วยรักและหวังดี

เกรียงไกร รอบรู้
(เช่นรวีโชติ; ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒รังสิต

มอบแด่ .... อาสาสมัคร "ค่ายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขา(ค่ายสัญชาติ) ณ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๒๒-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**