17 เมษายน 2562 09:14 น.

นี้แหละชีวิต

**.. เช่นรวีโชติ..**


๑. มันก็เป็นอย่างนี้แหละ "ชีวิต"  
    มี "ถูก-ผิด" หมายมาดมีพลาดหวัง
    บางคราวคลื่น "มรสุม" รุมประดัง
    และบางครั้งสว่างจ้า "ฟ้างดงาม"
๒. มันก็เป็นแบบนี้ทั้ง "ชีวิต"
    ร้อยคนคิดชี้นำร้อยคำถาม
    มีเชิดชูบูชิตมีจิตทราม
    "ยิ้มและหยาม" "ชื่นและหม่น" ปะปนกัน
๓. มันก็จะประมาณนี้แหละ "ชีวิต"
    อย่ายึดติดคิดหวังดังใจฝัน
    อันปัจจัยหมุนเวียนเปลี่ยนชีวัน
    รู้เท่าทัน...สิ่งที่เป็น... "เช่นนั้นเอง"
              ด้วยความหวังดี
             เกรียงไกร รอบรู้ 
  (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
  ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒; ปากน้ำประแสร์
17 เมษายน 2562 08:59 น.

เท่านี้เอง

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. เราเวียนพบเวียนจากกันหลากครั้ง       แล้วก็ยัง "เกิด-ดับ" นับไม่ถ้วน     ยิ่งผูกใจใฝ่จิตยิ่งติดตรวน     เหมือนย้ำทวนเรื่องหลายทั้ง "ร้าย-ดี"
๒. ครั้นภพชาติพลาดพลั้งบังเกิดอีก
    ใช่จะหลีกทุกข์หามตามถึงที่
    "อภัยเถิด" ร้าวรานมานานปี
    ทุกชีวิต...ที่มี...เท่านี้เอง !!!
           ด้วยความหวังดี
           เกรียงไกร รอบรู้
(เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
         ๗ เมษายน ๒๕๖๒
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**