29 มกราคม 2551 14:40 น.

....บรรยายความตามวิสัยคนใจเปลี่ยว ๖

"เพชรสังคีต"

ทุ้มเสน่ห์

....ระนาดทุ้มนุ่มนวลให้หวนหา
แว่วพญาโศกมาพาไหวหวิว
ดูแคล่วคล่องว่องไวหัวใจปลิว
ระริกริ้วลิ่วเพลงบรรเลงกลอน

เจ้านั่งนี่ พี่นั่งนั่น วันใจว่าง
เขินระคางพรางรักสมัครสมร
พอเหลือบเห็นสายตาแสนอาทร
ถึงพี่นอนร้อนใจไม่เว้นวัน

เจ้านั่งทุ้มพี่คุมเฝ้ายามเข้าซ้อม
ต้องประทิ่นกลิ่นหอมน้อมใจฉัน
ต่างสำเนียงเสียงเพลงบรรเลงกัน
ทุ้มเจ้านั้นลั่นดาลทวารใจ

โอนวลน้องละอองงามอร่ามนัก
ยามประจักษ์พักตราน่าหลงไหล
เกศสลวยดำขลับจับฤทัย
นัยน์ตาใสวาวแววดั่งแก้วนิล

ระนาดทุ่มพุ่มพวงแสนห่วงหา
วอนผ่องพักตร์ลักขณาอย่าใจหิน
ชาติผู้ชายเจ้าชู้ประตูดิน
คอยยุพินช่วยบำราบปราบหน่อยเอย ฯ

20:50 26/1/2551				
28 มกราคม 2551 17:39 น.

....บรรยายความตามวิสัยคนใจเปลี่ยว ๕

"เพชรสังคีต"

"ต้องตา"

....ครั้นออกมานอกระเบียงแก้ว
ดาราแพรวแวววับกับเวหา
คิดคะนึงถึงน้องต้องตา
พอเห็นหน้านงลักษณ์ประจักษ์ใจ

บุราณว่าอย่าเมินยามเหินห่าง
จะระคางร้างลาน่าสงสัย
แต่ใจพี่ห่างรักสักเท่าไร
มิได้เมินเหินใจไปสักที

หน้าน้องละอองนวลหวนเห็น
ดังดวงจันทร์วันเพ็ญประไพศรี
โอษฐ์เจ้าเอ๋ยจิ้มลิ้มชวนฉิมพลี
มิได้มีส่วนไหนระคายตา

กิริยายั่วยวนยิ่งชวนเพลิน
เจิดจำเริญท่วงทีดีหนักหนา
ยามชะม้อยช้อยชายนัยน์ตามา
เจียนเป็นบ้าเสียเพราะรักหนักดวงใจ

วอนสวรรค์วันสว่างกลางภิภพ
อย่าด่วนจบอย่างดวงจิตคิดสงสัย
ดูถึงจันทร์ดั้นถึงแจ่มแอร่มไกล
ขอข้าจ้อยคอยขวัญใจให้พบกัน

กระต่ายเตือนเดือนสว่างกลางเวหา
หมายจันทราจนกว่าจะอาสัญ
เหมือนพี่หมายดวงใจวิไลวรรณ
ถึงสิ้นฉันก็ไม่ร้างไม่ห่างเอย ฯ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ"เพชรสังคีต"
Lovings  "เพชรสังคีต" เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ"เพชรสังคีต"
Lovings  "เพชรสังคีต" เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ"เพชรสังคีต"
Lovings  "เพชรสังคีต" เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง"เพชรสังคีต"