31 มีนาคม 2552 16:31 น.

....เพื่อแผ่พลีแผ่นดินศิลปกรรม

"เพชรสังคีต"

จึ่งเริ่มรสจรดกรสุนทรเสนาะ
พริ้งไพเราะโสตสันต์คันชักสี
ตามระบอบชอบกลมนต์ดนตรี
โดยทำนองตามที่เคยมีมา

บุหลันสาดแสงพรายสามสายรับ
สุขสดับขับขันแสนหรรษา
นกขมิ้นเหลืองอ่อนนอนพนา
ให้พญาโศกศัลย์ประหวั่นใจ

ทยอยเดี่ยวเลี้ยวลับวับวิเวก
เหมือนมนต์เสกศัพท์ครวญต้องหวนไห้
กล่อมพญาแนบสนิทนิทราลัย
แขกมอญไกวแกว่งกวักคันชักชาญ

แมลงภู่ทองร้องลำนำประกอบ
ให้ชื่นชอบสำเนียงเสียงประสาน
ลาวแพนใหญ่ไพเราะเพราะชำนาญ
ด้วยดวงใจต่อขานงานดนตรี

เมื่อลิ้มรสจรดกรสุนทรเสนาะ
พริ้งไพเราะโสตสันต์คันชักสี
อยู่บนสายไกวกลั้วชั่วชีวี
เพื่อแผ่พลีแผ่นดินศิลปกรรม

025.jpg				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ"เพชรสังคีต"
Lovings  "เพชรสังคีต" เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ"เพชรสังคีต"
Lovings  "เพชรสังคีต" เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ"เพชรสังคีต"
Lovings  "เพชรสังคีต" เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง"เพชรสังคีต"