10 กรกฎาคม 2550 18:10 น.

ขออนุญาตครับ

"เพชรสังคีต"

..ผมไปพบเข้าครับ จริงแล้วไม่อยากจะเสนอครับ เกรงว่าท่านๆจะเสียความรู้สึก แต่อดไม้ได้ครับ

..อัสสุชลหลั่งล้นระคนโศก
วิโยคสังคีตประณีตศิลป์
ฤๅจะล้มจากฟ้ามาสู่ดิน
โอ้แสนจินต์อกร้าวหนาวแดดวง ฯ

http://www.websuntaraporn.com/suntaraporn/board/posting.asp?GID=2697

ยากจะเอ่ยครับ...				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ"เพชรสังคีต"
Lovings  "เพชรสังคีต" เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ"เพชรสังคีต"
Lovings  "เพชรสังคีต" เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ"เพชรสังคีต"
Lovings  "เพชรสังคีต" เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง"เพชรสังคีต"