19 มีนาคม 2552 22:41 น.

ขอเชิญสืบสานวรรณศิลป์ ประชันกลอน สุนทรวาที

"เพชรสังคีต"

บ้านครูณัฐเปิดใหม่ภายใต้แนวคิด

ขับลำนำสุนทร ดำรงกลอนกานท์ สืบสานวรรณศิลป์ ลือระบิลนาฏย-ดุริยางค์สยาม

เชิญที่ http://baankrunutt.com
บางแห่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับ กำลังทยอยทำครับ

เชิญที่ห้องกระทู้ 
http://baankrunutt.com/board
ท่านจะพบ

- ขับลำนำสุนทร
สำหรับสอบถามปัญหา พูดคุยเรื่องการร้องเพลงครับ

- ดำรงกลอนกานท์
สำหรับประชัน-ต่อกลอน โอ้อวดลำนำกลอน ฯลฯ

- สืบสานวรรณศิลป์
สำหรับพูดคุยกันเรื่องวรรณคดีไทยที่ต้องรักษาไว้ครับ

- ลือระบิลนาฏย-ดุริยางค์สยาม
สำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านนาฏศิลป์ ศิลปะการแสดงต่างๆ และรวมถึงดนตรีของไทยเราครับ

อนึ่ง ขอขอบคุณเว็บบ้านกลอนที่กรุณาเอื้อเฟื้อพื้นที่ประกาศ
เราเดินมาบนทางอุดมการณ์สายเดียวกันแท้ๆครับ

ขอเชิญทุกท่านนะครับ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ"เพชรสังคีต"
Lovings  "เพชรสังคีต" เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ"เพชรสังคีต"
Lovings  "เพชรสังคีต" เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ"เพชรสังคีต"
Lovings  "เพชรสังคีต" เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง"เพชรสังคีต"