22 กุมภาพันธ์ 2549 04:47 น.

..... รอยวัน .....

เพรง.พเยีย


๏  เริ่มรอยวันรุจิทอ.ลออสุริยะฉาย
โอบอุ่นอรุณพราย...........................รพี

๏  ตราบกาลเกื้อคุณะค่าสภาวะปฐวี
เนื่องภาณุรังสี.................................ลุสรรค์

๏  ร่วมผืนดินเพาะผลึกผลิพฤกษะระดะพันธุ์
กอรปฐานะอารัญ-...........................ะสิน

๏  เกิดแหล่งธารบริสุทธิ์ประดุจทิพยะริน
ซับหยาดระดาษพิน- ......................ทุพรม

๏  หล่อเลี้ยงสรรพะคระลองสนองตะละภิรมย์
ล้วนสรรคะบรรสม..........................ประสาน

๏  ควรหรือผู้พละด้อยจะคอยทุรประการ
กอบเหลิงระเริงผลาญ.....................สมัย

๏ แปรปรากฏสมะดุลคระกรุ่นปะทุคุภัย
แม้นขัดรหัสไข...............................บ่ขาม

๏ ตราบล่วงเผยผลิระบมเพราะบ่มพิษะละลาม      
เกรงขลาดบ่อาจถาม.......................ฤ ทัณฑ์

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย