18 พฤษภาคม 2549 04:45 น.

..... แอบอิงจันทร์ .....

เพรง.พเยีย


๏  คืนจันทร์เผยผ่องแต้ม.......เต็มดวง
แสงจับดั่งพรายสรวง..............ส่องน้ำ
ริกริ้วเรื่อเงินยวง...................ไหวอยู่
เหมือนหนึ่งใครฝากย้ำ...........ส่งย้อนเงาเห็น ฯ

๏  คำนึงนวลเปี่ยมด้วย...........ดั่งจันทร์
ยามห่างจากเรียมขวัญ...........คู่ข้าง
เกินถ้อยร่ำรำพัน....................พ้องอก
ตาตื่นท่ามคืนร้าง...................โอบไร้ใครถนอม ฯ

๏  สองนัยน์ข้ามฝั่งฟ้า.............ฝากไข
ด้วยเปี่ยมทั้งห้วงใจ................ขับพร้อง
พร้อมเพ็ญขับแสงไหว............วามอยู่
หลอมส่งคำนึงน้อง..................แนบเนื้อความถึง ฯ

๏  มองจันทร์หมายต่างหน้า.....เรียมเคียง
เหมือนพี่โอบอรเอียง...............แอบใกล้
แสงเรื่อต่างจำเรียง................ความบอก
ถวิลหนึ่งนวลฝากไว้................ผูกคล้องรอขวัญ ฯ

				
2 พฤษภาคม 2549 05:10 น.

..... ทิพย์ประทาน ....

เพรง.พเยีย


๏  ผืนหล้าคราวปกด้วย...............ดินแดง
เห็นเกลื่อนแต่ระแหง.................เหือดกว้าง
กล้าใบจากลงแรง......................โรยหล่น
ท้ออกมองผืนร้าง.......................ทุ่งแล้งรอยฝน ฯ

๏  เสมอทุกข์ท่วมสู่เบื้อง...........บาทพระองค์
ธ กอปรกิจหมายทรง.................สืบแก้
ปวงดำริล้วนประสงค์.................หวังพสก
ไทยอยู่เย็นสุขแล้.....................จากร้อนบรรเทา ฯ

๏  จึ่งดำริเกิดขึ้น......................โครงการ
ด้วยเอกปรีชาปาน...................ปราชญ์ล้ำ
ฝนหลวงพ่อประทาน.................เทียมหยาด
โปรยหลั่งลงแหล่งน้ำ................เนื่องน้ำพระทัยถึง ฯ

๏  พลิกฐานฟื้นก่อเกื้อ.............ทำกิน
หลอมผากคราวเหือดดิน..........ชุ่มได้	
พฤกษ์พรรณเหล่าล้วนยิน-........ดีระบัด
คลองเขื่อนมีน้ำใช้...................ช่วงฟ้าเลือนฝน ฯ

๏  พระเมตตาแก่ทั่วทั้ง............ทวยสยาม
ใต้ฉัตรภูมินทร์ราม..................ปกหล้า
จึงผองเหล่าในนาม..................ปวงพสก
หลอมจุดดวงใจข้าฯ.................บาทน้อมพรถวาย ฯ

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย