14 กรกฎาคม 2549 04:39 น.

... คนเดียวในดวงใจ ...

เพรง.พเยีย


๏ จากรอคอยเฝ้าเคียงแต่เพียงหนึ่ง 
ร้อยคำนึงส่งให้ด้วยใจฝัน
แล้ววันนี้ช่วงต่างเคยห่างกัน
กลับพ้องผันมาผสานบนลานใจ

๏ เปิดคืนวันหม่นหมองให้มองเห็น
จากมี / เป็นชอกช้ำเคยร่ำไห้
กลบทุกรอยเศร้าระคาง..ตราบจางไป
จึงสดใสเอิบค่าด้วยอาทร

๏ หยัดใต้ฟ้าสีครามของยามนี้
มอบวจีร้อยสลักเป็นอักษร
ตราบเห็นฟ้าไม่สิ้นทินกร
ไม่ถอดถอนรักซึ้งเพียงหนึ่งชาย   

๏ ใจดวงเดียวจากน้องจักคล้องสู่
ใจเรียมผู้ร่วมตามสืบความหมาย
สานเยื่อใยสองขวัญจนวันวาย
ไม่คลอนคลายพิศวาสทุกชาติยาม

๏ ขอเคียงคอยหนึ่งใครด้วยใจภักดิ์
ยอมหาญหักทั้งสิ้น...คำหมิ่นหยาม
จักบาลบ่มผสมบทให้งดงาม
ยิ่งแม้นความ...จากรักทุกวรรคคำ
 
๏ หอมเอยหอม..คำฝากมาจากพี่
ผ่านมาลีหลอมปรุงจรุงร่ำ
โลมอกนวลอิงแอบไว้แนบนำ 
ต่อเพรงกรรมผูกสองครรลองกานต์

๏ ชื่นเอย..จักร้อยบ่วงพวงบุปผา
เป็นมาลา..กอปรคำไปพร่ำขาน
ว่าหอมนี้..หอมหวงดั่งดวงมาน
ด้วยตราบนานถนอมอยู่..เพียงคู่เรียม

				
2 กรกฎาคม 2549 19:43 น.

..... ณ วันนี้ .....

เพรง.พเยีย


๏  หยาดสินธุรินผละละสวรร-
คะละหลั่นไผทนอง
รื่นล้ำเพราะสัมผัสะละออง
สุขะผองก็เผยผาย

๏  เย็นนั้นก็ผันจิตะกระหวัด
ปฏิพัทธะพริ้งพราย
หนึ่งใครบ่ไกลระยะจะหมาย
ฤดิคล้ายจะใกล้เห็น
 
๏  ดำรงพะวงจิตะคะนึง
บทะพึงก็เพียบเพ็ญ
ตรองพากย์ก็ยากอุระจะเร้น
รติเว้นบ่หวั่นไหว

๏  เอิบอวลกระบวนนยะประโลม
ทะนุโสมนัสใคร
อาวรณ์จะผ่อนพละไฉน
ยุติไห้คะนึงหา
 
๏  เห็นแต่จะแผ่รติพิเศษ
ดละเตชและเมตตา
โหมใครหทัยพิริยะอา-
ทระค่า ณ ในคราญ

๏  ชื่นเอยเพราะเผยรหัสะเลศ
อุปเฉทะสองมาน
รับรองจะปองภพะผสาน
นรกานต์ตลอดไป
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย