28 พฤศจิกายน 2550 04:43 น.

..... ชลกานต์ .....

เพรง.พเยีย


๏  จ๋อมจ๋อม..เสียงจ้วงรับช่วงแจว 
เบาแผ่ว..อ้อยอิ่งอยู่เบื้องหลัง
เมื่อสองมือค่อยค่อยพาย..ด้วยกำลัง 
ทุกจ้วงจ้ำค่อยค่อยหยั่งอย่างตั้งใจ

๏  มืดสนิทในคืนนี้...
ท่ามนทีสายเล็กเล็ก..พาเรื่อยไหล
กับวาบแวม..แสงเพียงตะเกียงไฟ
ส่งวาบไหว..ระริกริ้วบนผิวน้ำ

๏  สัมผัสกับสายลมอ่อนอ่อน...
ช่วยพัดผ่อนความรู้สึกได้ดื่มด่ำ
ไหลล่อง-ท่องปล่อย-ลอยลำ
พร้อมหัวใจไหวร่ำกับคำนึง

๏  เสียงระรัวของหัวใจ...
เต้นไหวไปด้วยฤทธิ์ความคิดถึง
ท่ามความเงียบรอบตัวที่เหลือจึง-
ราวอื้ออึงกึกก้องทั่วท้องน้ำ

๏  "ล่องลอยเอ๋ย..จากพิมานเมือง"
ปล่อยนองเนืองเพลงรักขึ้นหวานร่ำ
เพลงที่ใครเคยล้อต่อลำนำ
รู้ไหม..ยังจดจำทุกคำความ

๏  ฉันฮัมเพลงรัก..ขึ้นในใจ
ปล่อยภวังค์ล่องไปกับไหวหวาม
ถึงเธอผู้แนบใจในทุกยาม
เฝ้าติดตามเหมือนเงาที่เฝ้าคอย

๏  ดูสิ..แสงระยิบระยับนั่น...
นับร้อยพันร่วมกระพริบของหิ่งห้อย
ในยามนี้..เจ้างามเหนือทุกเนื้อพลอย 
เจ้าตัวน้อย..เจ้าวับวาว..กว่าดาวใด

๏  อยากให้เธอมาเห็น...
อีกแสงเหมือนซ่อนเร้น..อันสดใส
เป็นพรายแสงเล็กเล็กแห่งดวงไฟ
ที่จับใจ..ราวสวรรค์อันตระการ

๏  หัวใจฉัน..ก็เช่นกัน...
เหมือนว่ามัน..ส่งระยับคอยขับขาน
นัยคำนึงถึงเธอ..ชลกานต์
นั้นฉายฉานด้วยรักทุกเวลา

......................................

๏  ถึงเธอ..ผู้แสนไกล...
รู้ไหมในคืนค่ำอันล้ำค่า
ฉันมีเธอร่วมรื่นริน..ในจิตนา
เพราะรู้ว่า..เคียงเงา..ได้เท่านี้..				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย