18 ธันวาคม 2550 05:24 น.

..... พี่ชาย .....

เพรง.พเยีย


๏ ถึงพี่...คนแสนดี 
ใจดวงนี้ใช่เมินไม่เห็นค่า
รับรู้อยู่เต็มตื้นทุกเวลา 
กับสายตาอาทรจากหัวใจ

๏ ถ้อยเอ่ย...ประโลมปลอบ 
ที่เพียรมอบในวันแสนหวั่นไหว
โปรดรับรู้..ว่าน้องซาบซึ้งใน- 
ความห่วงใย,ความห่วงหา,ความอาทร

๏ เยื่อใยและไมตรี... 
ใจดวงนี้ล้วนตระหนักทุกอักษร
เสมือนหยาดกลั่นหยดทุกบทตอน 
หวังซับผ่อนคลายพิษที่ติดจม

๏ แต่หัวใจดวงนี้...มีตราบาป 
ต้องคำสาปฝ่าคลื่นความขื่นขม
มิอาจรับ..ใครคิดร่วมชิดชม 
เพื่อลบปม..จาลึกผนึกรอย

๏ ขอบคุณค่าน้ำใจพี่ยิ่งนัก... 
มาปกปักษ์ปัดเป่าความเหงาหงอย
จากวันนี้..ใจนี้..จะเฝ้าคอย
เป็นน้องน้อย..คนดีของพี่ชาย

๏ พี่ชาย...ที่แสนดี
คำคำนี้..ก่องดงามด้วยความหมาย
จากศรัทธาค่อยค่อยกอปรขึ้นรอบกาย
ก่อเป็นสายใจพ้องขึ้นผูกพัน

๏ ร้อยวาจามาลัย..จากใจนี้ 
ด้วยยินดีนำมอบมาตอบขวัญ
สองพี่-น้องจะเกี่ยวก้อย..ไปด้วยกัน
จนถึงวันเลือนหาย..บนสายกาล				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย