28 สิงหาคม 2550 04:52 น.

... บนกาล..ลานชรา..

เพรง.พเยีย


๏ แสงตาวันสุดท้ายระบายถัก
มาทายทักอาทรกับไต่ถาม
ถึงอนันต์รอยย่ำแห่งนิยาม 
จนฝ่าข้ามสู่กาล..ลานชรา

๏ สักกี่ร้อยพันเรื่องได้ผ่านลิ้ม 
ให้อกอิ่มแย้มรอยหัวเราะร่า
และกี่ร้อยพันเล่ห์หว่างเวลา 
ต้องปวดปร่า..ฝ่าวิถีแห่งชีวิต

๏ ผ่านฤดู..ฝน-หนาว-ลมผ่าวร้อน 
ถมบทตอนอัตตาเทียวยึดติด
จนร่วงโรยสังขาร์มาประชิด 
จึงสะกิด..ถึงวันที่ล่วงวัย

๏ เคยเต่งตึงชุ่มปลั่งสะพรั่งผิว 
เหลือแต่ริ้วย่นยับเกินนับไหว
คือร่องรอยผ่านกาลอันยาวไกล 
คือหายใจเผาร่าง..หว่างสัญจร

๏ จะเสพรับบอกรสกำหนดรู้ 
ก็ออกดูเลือนเลือน..ไม่เหมือนก่อน
มันหนืดหนัก-ลุก-นั่ง-กระทั่งนอน 
มันย่อหย่อนลงแท้แต่ละวัน

๏ หลังเคยเหยียดขาเคยหยัด..กำดัดหนุ่ม 
มางอโง้ง..เดินงุ้ม แข้งขาสั่น
กำลังกล้าธาตุแกร่งวัยฉกรรจ์ 
เหมือนว่ามันผ่านสมัยเพียงไม่นาน

๏ โอ..ดูสิ..อีกไม่นานแล้วหรือนี่ 
เหล่าเคยมีกอปรขังเป็นสังขาร
จะสลายกลืนกลบกับเปลวกาล 
ดับกังวานชีวิตอีกวัฏวง

๏ โอ..แท้ชีวิตสังสารนั้นแสนสั้น 
และแท้มัน..เล็กกว่าธาตุธุลีผง
ที่ยิ่งใหญ่ก็เพียงกรอบในขอบกรง 
คอยปลื้มหลงกำซาบกับภาพเงา

๏ เมื่อปลดเปลื้องกรงกักอันหนักอึ้ง 
จึงรู้ซึ้งแห่งปวงความว่างเปล่า
เมื่อปลดตัวอัตตา..ว่าคือเรา 
ใจจึงเบารับมีอย่างที่เป็น

๏ แสงตาวันสุดท้ายระบายถัก 
มาทอดทักครรลองได้มองเห็น
ใต้วิถีแห่งการณ์ปรากฏเกณฑ์
เพื่อบอกเราโลกเป็น..เช่นนั้นเอง..
				
19 สิงหาคม 2550 04:24 น.

..... รอยอาลัย .....

เพรง.พเยีย


๏ ใต้แสงจันทร์วันนี้..ไม่มีเธอ 
เฝ้าแต่เผลอเหลียวรอยละห้อยหา
หมดแล้วหรือเยื่อใยในสายตา 
จึงวางค่าหยามหมิ่นให้สิ้นจม

๏ เสียงสะท้อนกรีดย้ำคำลิขิต 
สุดจะปิดรอยรื้นอันขื่นขม
ความวังเวงปรายซ้ำให้ช้ำตรม 
รอยระทมข่มไว้..เจียนใจรอน

๏ เพราะม่านหม่นขึ้นขวาง..หรือ..กางขึง 
ให้คำนึงรุมเร้าเหมือนเงาหลอน
ในเงาฝัน..ยังหันหา..ยังอาวรณ์ 
จนกัดกร่อนดวงจิตทุกนิทรา

๏ อันเงียบงันว่าว้างหรือว้างเท่า 
จะเทียบรอยความเหงากรายเข้าหา
แต่เทียบคอยคำนึงใครหนึ่งพา 
ร้าวอุรา..ใดเล่าจะเท่าทัน

๏ แล้ววันนี้ต้องห่างระหว่างสอง 
เกินกว่าปองหมายเอื้อมมาเชื่อมฝัน
เหลือจำหลักลึกคอยเตือนรอยวัน 
และเพียงฉันซ่อนหน้า..อย่างอาลัย..

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย